phân bổ vốn

Chậm phân bổ vốn cải tạo hạ tầng đường sắt

Chậm phân bổ vốn cải tạo hạ tầng đường sắt

VTV.vn - Mặc dù gói ngân sách hơn 7000 tỷ đồng để khắc phục những yếu kém về hạ tầng đường sắt đã được Quốc hội cho chủ trương, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có phương án phân bổ.