TV& VIDEO

Phan Bội Châu

110 năm nhìn lại phong trào Đông Du: Cải cách bắt đầu từ khai trí

110 năm nhìn lại phong trào Đông Du: Cải cách bắt đầu từ khai trí

Những giá trị của phong trào Đông Du - một trong những phong trào mạnh mẽ, gây được nhiều tiếng vang nhất trong thế kỷ 20 tại Việt Nam, vẫn còn ảnh hưởng sâu rộng cho tới hôm nay.