Phan Bội Châu

110 năm nhìn lại phong trào Đông Du: Cải cách bắt đầu từ khai trí

110 năm nhìn lại phong trào Đông Du: Cải cách bắt đầu từ khai trí

Những giá trị của phong trào Đông Du - một trong những phong trào mạnh mẽ, gây được nhiều tiếng vang nhất trong thế kỷ 20 tại Việt Nam, vẫn còn ảnh hưởng sâu rộng cho tới hôm nay.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive