TV& VIDEO

phấn bột

Ấn Độ thu hồi giấy phép của Johnson&Johnson

Ấn Độ thu hồi giấy phép của Johnson&Johnson

 Ấn Độ đã quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh của một nhà máy thuộc Tập đoàn Johnson&Johnson bởi công ty đã sử dụng hóa chất trái phép trong một số sản phẩm phấn bột dành cho trẻ em.