TV& VIDEO

phản chiến

Tâm lý phản chiến lan rộng tại Anh

Tâm lý phản chiến lan rộng tại Anh

Tâm lý phản chiến tiếp tục lan rộng tại các nước phương Tây trong thời điểm hiện tại. Ở Anh, kết quả bỏ phiếu tại Quốc hội đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân nước này.