TV& VIDEO

phân cực

Nội địa hóa hệ thống chiếu phim 3D kinh phí thấp

Nội địa hóa hệ thống chiếu phim 3D kinh phí thấp

Tại các tỉnh thành như Bắc Giang, Lạng Sơn, người dân đã được trải nghiệm công nghệ phim 3D nhờ công trình chiếu phim 3D bán chuyên nghiệp kinh phí thấp.