TV& VIDEO

Phan Đăng Lưu

Nghệ nhân thêu bài thơ Bác Hồ nhận kỷ lục Việt Nam

Nghệ nhân thêu bài thơ Bác Hồ nhận kỷ lục Việt Nam

Nghệ nhân thêu xứ Huế Lê Văn Kinh vừa được công nhận kỷ lục Việt Nam lần thứ 3 với bức thêu bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng chỉ tơ tằm.