TV& VIDEO

phần đất

Hà Nội xử lý triệt để nhà siêu mỏng, siêu méo ở Ô Chợ Dừa

Hà Nội xử lý triệt để nhà siêu mỏng, siêu méo ở Ô Chợ Dừa

UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo quận Đống Đa và chủ đầu tư xử lý kiên quyết, triệt để các trường hợp nhà, đất siêu mỏng, siêu méo đang tồn tại trên đoạn đường mới đưa vào sử dụng Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu.