TV& VIDEO

phấn đấu

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7/2014

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7/2014

Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong hai ngày (30-31/7), Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7/2014.