phản đối kế hoạch không kích IS tại Syria

Giao diện thử nghiệm VTVLive