TV& VIDEO

Phan Huy Lê

Hành trình tìm về nguồn cội của hậu duệ dòng họ Lý gốc Việt tại Hàn Quốc

Hành trình tìm về nguồn cội của hậu duệ dòng họ Lý gốc Việt tại Hàn Quốc

VTV.vn - Với nhân vật chính là ông Lý Xương Căn, bộ phim tài liệu "Tám thế kỷ vọng cố hương" kể lại hành trình tìm về nguồn cội của các hậu duệ dòng họ Lý gốc Việt tại Hàn Quốc.