TV& VIDEO

phân kỳ

Hà Nội sẽ xây dựng cầu vượt qua đường sắt

Hà Nội sẽ xây dựng cầu vượt qua đường sắt

 UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt đầu tiên qua đường sắt.