TV& VIDEO

phần mềm quản lý

Chỉ 10% người dân Hà Nội có hồ sơ quản lý sức khỏe

Chỉ 10% người dân Hà Nội có hồ sơ quản lý sức khỏe

VTV.vn - Đến thời điểm này mới chỉ có hơn 10% người dân Hà Nội được lập hồ sơ sức khỏe.