TV& VIDEO

phần móng

Từ 16/6, được thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai để vay vốn

Từ 16/6, được thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai để vay vốn

Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên Môi trường vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai.