TV& VIDEO

Phan Ngọc Viễn

Ông Phạm Ngọc Viễn thôi giữ chức Tổng Giám đốc VPF

Ông Phạm Ngọc Viễn thôi giữ chức Tổng Giám đốc VPF

VTV.vn - Hôm nay (28/10), tại cuộc họp Hội đồng quản trị VPF đã chính thức thông báo quyết định thay thế vị trí Tổng Giám đốc, theo đó, ông Phạm Ngọc Viễn sẽ rời khỏi vị trí này.