TV& VIDEO

phân NPK

Phân bón giả đang gây thiệt hại 2,6 tỷ USD mỗi năm

Phân bón giả đang gây thiệt hại 2,6 tỷ USD mỗi năm

VTV.vn - Theo số liệu của Bộ Công Thương, phân bón giả đang gây thiệt hại tới 2,6 tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế.

  • Nhập khẩu phân bón tăng gần 30%

    Nhập khẩu phân bón tăng gần 30%

    Thị trường25/09/2013 11:11 AM

     Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch nhập khẩu phân bón trong 8 tháng đầu năm 2013 đạt 2,94 triệu tấn, kim ngạch 1,12 tỷ USD, tăng 27,8% về lượng và tăng 11,5% về kim ngạch so với cùng kì năm 2012.