phân phối

Microsoft Việt Nam tổ chức hội thảo về thương mại điện tử

Microsoft Việt Nam tổ chức hội thảo về thương mại điện tử

Hôm nay (18/12), Votiva-SAGlobal, Microsoft, HP và SolverBI đã tổ chức hội thảo “Giải Pháp Thương Mại Điện Tử và Công Cụ Báo Cáo Quản Trị cho Mô Hình Bán Lẻ và Phân Phối”.