TV& VIDEO

phán quyết của PCA

Ủy ban đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam ủng hộ phán quyết của PCA

Ủy ban đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam ủng hộ phán quyết của PCA

VTV.vn - Ủy ban đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam vừa ra tuyên bố ủng hộ phán quyết của Tòa Trọng tài ở La Haye - Hà Lan liên quan đến tranh chấp Biển Đông.