phân ra

Tại sao một số trẻ tự kỷ có năng khiếu vượt trội?

Tại sao một số trẻ tự kỷ có năng khiếu vượt trội?

Một số trẻ tự kỷ có thể hạn chế về giao tiếp, bộc lộ cảm xúc nhưng lại có khả năng đặc biệt như: chơi đàn giỏi, vẽ giỏi, tính toán giỏi…