TV& VIDEO

phân tâm

10 màu sơn khiến bạn thông minh hơn

10 màu sơn khiến bạn thông minh hơn

 Chúng ta biết rằng màu sắc ảnh hưởng đến tâm trạng. Nhưng còn với não bộ thì sao? Hãy xem những màu sắc tốt nhất cho việc tiếp thu kiến thức.