TV& VIDEO

phần thi ứng xử hoa hậu

Tân Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu khẳng định không biết trước câu hỏi

Tân Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu khẳng định không biết trước câu hỏi

VTV.vn - Tân Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu Thu Ngân khẳng định lý do cô có thể đọc câu hỏi mà không cần giấy không phải là vì đã biết từ trước mà do có khả năng đọc lướt nhanh.