TV& VIDEO

phân tích chất thải Formosa

3 ngày nữa có thể có kết luận về vụ chôn chất thải Formosa tại Hà Tĩnh

3 ngày nữa có thể có kết luận về vụ chôn chất thải Formosa tại Hà Tĩnh

VTV.vn- Theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, khoảng 3 ngày nữa sẽ có kết quả phân tích độc lập của Bộ Tài Nguyên Môi trường về chất thải Formosa tại Hà Tĩnh.