TV& VIDEO

phần tóc

Gội đầu hàng ngày - Nên hay không?

Gội đầu hàng ngày - Nên hay không?

 Nhiều người có thói quen gội đầu hàng ngày. Tuy nhiên, việc đó tốt hay không tốt, chúng ta cùng tham khảo những lý do sau.