phẫn uất

Đau xót các vụ bạo hành trẻ mẫu giáo dã man thời gian qua

Đau xót các vụ bạo hành trẻ mẫu giáo dã man thời gian qua

Liên tiếp gần đây chúng ta chứng kiến những vụ hành hạ dã man các bé còn ở tuổi đi nhà tre.một vụ đơn lẻ, chúng ta có thể nghĩ kẻ hành hạ trẻ có lẽ bị tâm thần, song nhiều vụ liên tiếp thì đó là một vấn đề lớn của xã hội.