Phản ứng dây chuyền

Hiểu đúng về rối loạn phân ly và hướng điều trị

Hiểu đúng về rối loạn phân ly và hướng điều trị

VTV.vn - Vì có đặc điểm dễ gây phản ứng dây chuyền, khi 1 người bị thì những người xung quanh có thể cũng bị theo. Đây chưa hẳn là bệnh nhưng cũng cần điều trị.