TV& VIDEO

phản ứng lại

Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho trẻ vào lớp 1

Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho trẻ vào lớp 1

Bước vào lớp 1 là khoảng thời gian có những thay đổi bước ngoặt đối với trẻ, vì vậy, cha mẹ cần quan tâm và có những phương pháp đúng cách để trẻ có thể tự tin trước môi trường học tập mới.