Pháp - Ấn Độ

Pháp hỗ trợ Ấn Độ phát triển năng lượng sạch

Pháp hỗ trợ Ấn Độ phát triển năng lượng sạch

VTV.vn - Pháp đã đưa ra những cam kết hỗ trợ Ấn Độ phát triển năng lượng sạch.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive