TV& VIDEO

pháp luật quy định

Hội đồng thẩm phán họp phiên tháng 3

Hội đồng thẩm phán họp phiên tháng 3

VTV.vn - Hôm nay (3/3) là ngày cuối cùng của phiên họp tháng 3 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.