TV& VIDEO

Pháp tăng cường chống khủng bố

Pháp tăng cường an ninh học đường trước nguy cơ khủng bố

Pháp tăng cường an ninh học đường trước nguy cơ khủng bố

VTV.vn - Trước nguy cơ khủng bố gia tăng, Bộ Giáo dục và Bộ Nội vụ Pháp đã công bố một loạt biện pháp theo dõi và đào tạo nhân viên về vấn đề "an ninh học đường".