TV& VIDEO

pháp trường

Nữ PGS trẻ nhất Việt Nam chia sẻ về phương pháp giảng dạy

Nữ PGS trẻ nhất Việt Nam chia sẻ về phương pháp giảng dạy

Nói tới phương pháp giảng dạy, PGS Nguyễn Ngọc Lưu Ly, vị PGS trẻ nhất 2013 chia sẻ: Điều quan trọng nhất là cần tìm tòi và đổi mới phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp với nhu cầu của người học.