TV& VIDEO

phát bóng

VTV Cup 2014 và những danh hiệu cá nhân

VTV Cup 2014 và những danh hiệu cá nhân

Bên cạnh những danh hiệu tập thể, VTV Cup 2014 còn tìm ra các danh hiệu cá nhân xuất sắc. Hãy cùng VTV Online nhìn lại những danh hiệu cá nhân tại VTV Cup mùa giải thứ 11.