TV& VIDEO

phát cháy

Hàng loạt vụ cháy lớn diễn ra trong cùng ngày 1/12

Hàng loạt vụ cháy lớn diễn ra trong cùng ngày 1/12

 Hôm qua (1/12), trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn, gây thiệt hại lớn về người và của.