TV& VIDEO

phát cho

Hà Nội triển khai xét nghiệm ATTP tại chợ đầu mối

Hà Nội triển khai xét nghiệm ATTP tại chợ đầu mối

Lần đầu tiên, máy xét nghiệm nhanh an toàn thực phẩm sẽ được triển khai tại các chợ đầu mối của Hà Nội nhằm phát hiện thực phẩm không đảm bảo.