TV& VIDEO

phát cuồng

Tín đồ Táo khuyết tại New York phát cuồng vì iPhone 6

Tín đồ Táo khuyết tại New York phát cuồng vì iPhone 6

Tín đồ ở đâu đang điên cuồng với iPhone 6 nhất hay đúng hơn là ở đâu đang chứng kiến sự điên cuồng với iPhone 6 nhất? Câu trả lời ngay lúc này là New York, Mỹ.