Phát hiện rút trộm xăng dầu

Giao diện thử nghiệm VTVLive