TV& VIDEO

phát hiện vi phạm

Cần coi trọng thông tin từ báo chí để phát hiện vi phạm

Cần coi trọng thông tin từ báo chí để phát hiện vi phạm

VTV.vn - Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của ngành Kiểm tra Đảng tổ chức hôm nay (12/7) tại Hà Nội.