TV& VIDEO

phát hiện xử lý

Phải công khai dự án khai thác cát sỏi để người dân giám sát

Phải công khai dự án khai thác cát sỏi để người dân giám sát

VTV.vn - Trước mắt cần phải có cơ chế phù hợp hơn để mặt trận cơ sở và người dân giám sát hiệu quả hơn việc quản lý khai thác cát, sỏi.