TV& VIDEO

phát huy năng lực

Nhật Bản đòi hỏi nhân tài phải biết thích ứng

Nhật Bản đòi hỏi nhân tài phải biết thích ứng

VTV.vn - Doanh nghiệp Nhật Bản không đòi hỏi một nhân tài mạnh mẽ hay thông minh, mà là một nhân tài biết thích ứng.