TV& VIDEO

phát tán virus

Mã độc WannaCry phát tán chậm lại

Mã độc WannaCry phát tán chậm lại

VTV.vn - Số máy tính nhiễm mã độc đòi tiền chuộc WannaCry trên phạm vi toàn cầu đã có dấu hiệu giảm.