TV& VIDEO

phát thải CO2

Hệ thống tàu điện nhẹ trên cao tại London (Anh)

Hệ thống tàu điện nhẹ trên cao tại London (Anh)

VTV.vn - Chi phí xây dựng thấp hơn, dễ dàng thuận lợi cho việc mở rộng trong tương lai… là những lý do được tính đến khi xây dựng tàu điện nhẹ trên cao tại London (Anh).