TV& VIDEO

phát tích

Mộc bản kinh Phật chùa Vĩnh Nghiêm

Mộc bản kinh Phật chùa Vĩnh Nghiêm

Cùng với 81 Văn bia tiến sĩ Văn Miếu - Quốc Tử Giám, mộc bản Triều Nguyễn, mộc bản kinh Phật chùa Vĩnh Nghiêm chính là di sản thứ 3 của Việt Nam được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới.