TV& VIDEO

phát triển công nghệ mới

Khuyến khích thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển công nghệ mới

Khuyến khích thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển công nghệ mới

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xây dựng chính sách khuyến khích thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển công nghệ mới, công nghệ cao.