TV& VIDEO

phát triển DN

Công bố 2 quyết định của Chính phủ về hỗ trợ phát triển DN

Công bố 2 quyết định của Chính phủ về hỗ trợ phát triển DN

VTV.vn - Bộ Tài chính vừa công bố 2 quyết định ban hành kế hoạch hành động nhằm hiện thực hóa nghị quyết 19 và 35 của Chính phủ trong hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.