TV& VIDEO

phát triển máy bay không người lái

Châu Âu phát triển chương trình máy bay không người lái

Châu Âu phát triển chương trình máy bay không người lái

VTV.vn - Ngày 18/5, ba nước Italy, Pháp và Đức đã nhất trí phát triển chương trình máy bay không người lái của châu Âu phục vụ công tác do thám và giám sát.