TV& VIDEO

phát triển năng lượng mặt trời

Ấn Độ được vay 1 tỷ USD để phát triển năng lượng mặt trời

Ấn Độ được vay 1 tỷ USD để phát triển năng lượng mặt trời

VTV.vn - Ngân hàng Thế giới sẽ cho Ấn Độ vay 1 tỷ USD cho chương trình năng lượng mặt trời khổng lồ của nước này.