TV& VIDEO

phát triển nhân tài

Lý Quang Diệu – Nhà kiến thiết kinh tế Singapore

Lý Quang Diệu – Nhà kiến thiết kinh tế Singapore

VTV.vn - Trong suốt hơn 3 thập kỷ lãnh đạo, 2 thập kỷ cố vấn, ông Lý Quang Diệu đã mang lại những đổi thay to lớn cho Singapore, từ một làng chài nghèo trở thành con hổ của châu Á.