TV& VIDEO

phát triển thương hiệu

Thừa Thiên Huế phát triển thương hiệu đặc sản "Thanh trà Huế"

Thừa Thiên Huế phát triển thương hiệu đặc sản "Thanh trà Huế"

VTV.vn - "Thanh trà Huế" là một thương hiệu đặc sản trái cây đã được tỉnh Thừa Thiên Huế đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ từ năm 2005.