TV& VIDEO

phát triển thủy lợi

Tiếp tục xây dựng nhiều công trình thủy lợi lớn ở Tây Nguyên

Tiếp tục xây dựng nhiều công trình thủy lợi lớn ở Tây Nguyên

VTV.vn - Bộ NN&PTNT đang tiếp tục xây dựng các công trình thủy lợi lớn ở khu vực Tây Nguyên.