TV& VIDEO

phát triển trí não

Cách giúp trẻ sinh non hồi phục tốt hơn

Cách giúp trẻ sinh non hồi phục tốt hơn

Việc ôm ấp, tương tác giữa cha mẹ và trẻ sinh nonsẽ góp phần giúp cho trẻ phát triển trí não, hồi phục nhanh hơn và khỏe mạnh vững bền hơn trong hành trình phát triển sau này.