TV& VIDEO

phát triển tư duy

Mô hình giáo dục mầm non mới: Chú trọng giao tiếp, phát triển tư duy

Mô hình giáo dục mầm non mới: Chú trọng giao tiếp, phát triển tư duy

VTV.vn - Chương trình giáo dục mầm non mới theo tiêu chuẩn Hàn Quốc chú trọng phát triển kỹ năng giao tiếp, tập trung; rèn luyện khả năng diễn đạt, tư duy khoa học cho trẻ em.