TV& VIDEO

phát xít mới

Trang mạng có tư tưởng phát xít mới rút lui vào bóng tối

Trang mạng có tư tưởng phát xít mới rút lui vào bóng tối

VTV.vn - Mới đây, một trang mạng đưa thông tin về tư tưởng phát xít mới, hay chủ nghĩa thượng tôn da trắng, đã phải rút lui vào trong bóng tối.